فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

کامل ترین جزوه قانون مالیات بر ارزش افزوده

دانلود کامل ترین جزوه قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قالب pdf و در 89 صفحه.

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کامل ترین جزوه قانون مالیات مستقیم

دانلود کامل ترین جزوه قانون مالیات مستقیم، در قالب pdf و در 74 صفحه.

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کامل ترین جزوه قانون تجارت (با پوشش 900 قانون)

دانلود کامل ترین جزوه قانون تجارت (با پوشش 900 قانون)، در قالب pdf و در 78 صفحه.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج 173 تست استخدامی حسابداری عمومی (با پاسخ کاملاً تشریحی)

دانلود پکیج 173 تست استخدامی حسابداری عمومی (با پاسخ کاملاً تشریحی)، در قالب pdf و در 56 صفحه.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج 240 تست استخدامی حسابداری صنعتی (با پاسخ کاملاً تشریحی)

دانلود پکیج 240 تست استخدامی حسابداری صنعتی با (پاسخ کاملاً تشریحی)، در قالب pdf و در 87 صفحه.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه 240 تست قانون تجارت، به همراه پاسخ کاملاً تشریحی

دانلود مجموعه 240 تست قانون تجارت، به همراه پاسخ کاملاً تشریحی، در قالب pdf و در 39 صفحه.

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل