فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

پرسشنامه تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه تغییر سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه تغییر سازمانی که با هدف بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر در قالب فایل ورد طراحی شده و با 10 سؤال

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه سازمان یادگیرنده که با هدف بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان در قالب فایل ورد طراحی شده و با 60 سؤال جامع و

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه نمره گذاری و هنجاریابی، روش اجرا، نحوه نمره گذاری، پایایی و اعتبار

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، روش نمره گذاری، اعتبار و روایی، منبع. توضیحات: هدف این پرسشنامه، خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است. توسط مدیران و روسا پاسخ داده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گلمن، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه نمره گذاری. توضیحات: تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی هوش هیجانی افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودآگاهی- خودتنظیمی- خودانگیختگی- همدلی- مهارت های

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنگ، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای 30 سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس می باشد. ویژگی های

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای 25 سؤال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیل

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی منبع مورد استفاده توضیحات: این پرسشنامه دارای 17 سؤال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای 30 سؤال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی